زندگی نامه‌

شهریار جمشیدی شناخته‌ شده‌ به‌ نوازنده‌ کمانچه‌ و آهنگساز کرد، درشهر کرمانشاه بدنیا آمد و در بستر فرهنگی غنی بومی و در سایه‌ آداب و سنت کرد (شعر‌، آواز، رقص و موسیقی)  که‌ بخشی جا ناشدنی از فرهنگ ملی آنها میباشد. پرورش یافت. او بخاطر می آورد زمانیکه‌ تنها هفت سال سن بیشتر نداشت پدرش او را به‌ مراسم خاص دراویش به‌ همراه می برد. دراین گردهمایی همه‌ چهار زانو برزمین مینشستند و با ادب اشعار عرفانی، فلسفی را بزبان کردی آهنگین میخواندند و با کف زدن همراهی میکردند گروه تنبور نواز را که‌ تا انتهای شب مینواختند. نواها و فضای اسرار آمیز آن جمع او را سبکبال میکرد و بهترین احساس را  کلام و آوا به‌ او میبخشید. شهریار  به‌ این باور رسید که‌ موسیقی با قدرتش در او تاثیر بسزایی دارد. در واقع عادت شبانه‌ اش گوش دادن به‌ موسیقی رادیوهای کرد زبان بود. بدلیل شرایط سیاسی آن دوران و هشت سال جنگ بین عراق و ایران، او تا سن هفده‌ سالگی از هرگونه‌ شانسی برای یادگیری موسیقی بی بهره‌ بود.

شهریار دانش آموخته‌ موسیقی از دانشگاه هنر تهران در سال 1376 میباشد. او به‌ آموزش ساز کمانچه‌ نزد هنرمندان محمود مرآتی، مجتبی میرزاده‌ و اردشیر کامکار پرداخت. مبانی، تئوری و تاریخ موسیقی را نزد احمد پژمان، هوشنگ کامکار، کمال پورتراب، کامبیز روشن روان و تقی بینش آموخت. شهریار تمامی تمرکز خود را بروی یادگیری و شناخت موسیقی هنری کرد قرار داد تا بتواند با درک و شناخت به‌ آفرینش، حفظ و اشاعه‌ موسیقی هنری کردستان پرداخته‌ و به‌ عنوان یک فرهنگ مستقل مورد توجه‌ قرار گیرد.

امروز در کشورهای در حال توسعه‌ فرهنگ بومی به‌ خصوص موسیقی در حال تفییر و فراموشی است. او بر این باور است که‌ کار آمدترین راه برای حفظ این موسیقی راه یافتن و به‌ نمایش گذاردن این هنر در زندگی روزانه‌ مردم است. او در این راستا بیش از بیست و چهار سال تلاش هنری خود را معطوف به‌ معرفی و شناساندن موسیقی هنری کرد بصورت ساده‌ تر و قابل درک و ارتباط برای نسل جوانتر نموده‌ است. او به‌ این باور است که‌ تنها راه در حفظ هنر نسل گذشته‌ معرفی، اجرا و در نهایت انتقال آن است. در ادامه‌ این تلاش او در سال 1381 گروه موسیقی دیلان را (بیاد هنرمند موسیقیدان کرد قادر دیلان) تاسیس نمود که‌ اجراهای متعددی را بهمراه این گروه در تهران و شهرهای ایران داشت.  در همین راستا او در چندین برنامه‌ زنده‌ با اجرا ی کمانچه‌، گفتگو و مصاحبه‌ تلویزیونی در تلویزیونهای کردستان چون تلویزیون کردستان، نوروز و کردسات بین سالهای 1380 تا 1387 شرکت داشته‌ است.

در ادامه‌ شهریار کنسرتهای متعددی را در شهرهای کانادا برگزار نموده‌ است‌، از جمله‌ میتوان شرکت و اجرای موسیقی در فستیوال تیرگان، اجرای موسیقی در فستیوال کنفرانس International Society for Improvised Music ISIM در سویس و کانادا، اجرای زنده‌ گروه‌  دیلان در فستیوال 'های فست High-Fest در ارمنستان' و شرکت و اجرای کنسرت در فستیوال 'دنیای عرب Festival du Monde Arabe در شهر مونتریال کانادا' نام برد.

همچنین به‌ عنوان آهنگساز  مستقل شهریار در تلاش بوده‌ است بر اساس فرم و محتوای‌ موسیقی کلاسیک کردستان آثاری را تنظیم، باسازی و خلق نماید. آلبومهای چاپ شده‌ او بترتیب الوناتی 1383، آوای کوهستان 1387 و گلی زرد 1393 میباشد.