Shahriyar-Jamshidi-Press-Shot-2014-(3)

Solo, Instrumental, Singer, Kurdish Lyrics — Shahriyar Jamshidi