Shahriyar Jamshidi & Sherko Bekas-Press Shot-1998

Shahriyar Jamshidi & Sherko Bekas شێرکۆ بێکەس in Tehran — Shahriyar Jamshidi